Long Play tarjoaa koulutuspäiviä ja kursseja toimituksille, lehtitaloille ja oppilaitoksille.
Räätälöimme erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan toiveiden mukaan.

Voit myös tilata valmiin paketin. Ohessa esimerkkejä koulutuksistamme, joita voi myös yhdistellä:

Täydellinen juttu

Koulutuspäivä antaa työvälineet siihen, kuinka jutuista tehdään parempia. Päivä koostuu luennoista ja harjoituksista. Teemoja: ideoiden hiominen, enemmän irti haastattelusta, tarinallisuus lehtijutussa.

Editointi haltuun

Koulutuspäivä antaa työvälineet tehokkaaseen editointiin jutunteon eri vaiheissa. Päivä koostuu luennoista ja harjoituksista. Teemoja: ennakoiva editointi, tarinan löytäminen, rakenne, tyylin viilaus, editorin ja kirjoittajan suhde.

Faktaa fiktion keinoin

Luovan kirjoittamisen työpaja toimittajille. Päivä koostuu ohjatuista luovan kirjoittamisen harjoituksista. Teemoja: ideointi, tarinan löytäminen, konkretia ja aistit, kohtauskirjoittaminen.

Toimituksen kipuklinikka

Päivän aikana pureudutaan oman lehden ongelmakohtiin ja etsitään ratkaisumalleja. Ohjelma koostuu luennoista, harjoituksista ja ryhmätyöstä. Päivän tarkka sisältö suunnitellaan etukäteen toimituksen antaman toivelistan mukaisesti. Päivän sisältöä:; analyysi lehden vahvuuksista ja heikkouksista, luento toiveaiheesta, palautetta vanhasta, suunnitelma tulevasta.

Digitaalinen faktantarkistus

Miten tunnistetaan internet-huijaus? Miten Twitterissä vellovia tietoja ja huhuja voi todentaa? Miten toimittaja voi tarkistaa, onko valokuva sieltä, mistä sen väitetään olevan? Johanna Vehkoon koulutus auttaa toimittajia päivittämään faktantarkistuksen työkalut digiaikaan.

Toimittajan tietoturva

Tietoturva-asioihin perehtynyt Hanna Nikkanen kertoo, miten toimittaja voi suojata lähteitään verkossa ja opastaa tärkeimpien työkalujen käyttöönotossa. Digitaalisesta faktantarkistuksesta ja tietoturvasta voi myös tilata yhteispaketin.

Kysy koulutuksista:
anu@longplay.fi
+358 44 333 5574